16 ต.ค. 2023 เวลา 10:09 • ความคิดเห็น
เชื่อค่ะเพราะเราเป็นนักสังเกตุสิ่งรอบข้างเสมอค่ะ
โฆษณา