16 ต.ค. 2023 เวลา 15:33 • การเมือง
เพราะความอยากรู้อยากเห็นเกิดอะไรขึ้นวันนี้
เราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใด ใช้ชีวิตอย่างไร
จะแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้อย่างไรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ เช่นประหยัดมากขึ้น ไม่สร้างหนี้
ไม่เป็นภาระของใคร
โฆษณา