17 ต.ค. 2023 เวลา 00:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

นโยบายประชานิยมใน Argentina

ในขณะที่เรากำลังถกเถียงเรื่องเงินดิจิทัลกัน Argentina กำลังสนับสนุนแนวความคิด Libertarian และเนื่องจากประเทศกำลังจะมีการเลือกตั้ง รัฐบาลจึงเตรียมออกกฎหมายยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีก เฉพาะคนที่มีรายได้มากกว่า 15 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ หรือ 1.7 ล้านเปโซ (5,057 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือนเท่านั้นถึงจะต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งแปลว่าประชาชนเกือบทั้งประเทศจะไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
2
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับประชาชนสองครั้ง ครั้งละ 268.60 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจ่ายโดยภาษีที่เก็บจากธนาคาร และบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการลดค่าเงินเปโซอีกด้วย
โครงการเหล่านี้กำลังทำให้เกิดค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นมากถึง 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะสนับสนุนโดยการพิมพ์เงินเพิ่มโดยธนาคารกลาง
การกระทำแบบนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้แข่งขันประธานาธิบดี Sergio Massa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันกำลังมีแนวโน้มที่จะแพ้การเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะกำลังมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ให้กับ Javier Milei ผู้สมัครอีกคนหนึ่งที่มีนโยบาย Libertarian แบบสุดขั้ว
2
มารอดูกันว่านโยบายประชานิยม จะพาประเทศนี้ล่มจมไปอีกเท่าไร หลังจากที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงกว่า 120% และต้องลดค่าเงินเปโซมาแล้ว ทั้งๆ ที่เข้ารับการช่วยเหลือจาก IMF ในโครงการเงินกู้สูงถึง 44 พันล้านเหรียญสหรัฐมาแล้ว
3
อ้างอิง :
โฆษณา