17 ต.ค. 2023 เวลา 10:00
Toshiba ปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับเซนเซอร์ LiDAR ประสิทธิภาพสูง และพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถติดตามวัตถุ เช่น ยานพาหนะและผู้คน ด้วยความแม่นยำ 99.9%... อ่านต่อ
โฆษณา