19 ต.ค. 2023 เวลา 00:15 • ธุรกิจ
นึกถึงม้า 1 ตัว ....
ประสิทธิภาพคือ ความอึด,ความทนทาน,อายุ (lifetime) ,ปริมาณการกินอาหารต่อหน่วยใดๆ,ช่วงก้าวเท้า,....... เน้นการวัด pysical ที่ตัวม้า
ประสิทธิผล คือ ระยะทางที่ทำได้,ความเร็วหรือความเร่ง,น้ำหนักที่ลากจูงได้ ... เน้นผลที่ได้จากตัวม้า
ประมาณนี้ครับ 🙂
โฆษณา