ความคิดเห็นบนคำถาม

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล แตกต่างกันยังไง ?
18 ต.ค. 2023 เวลา 15:45 • ธุรกิจ • 8 คำตอบ
คำตอบ (8)
 • "ประสิทธิภาพ" และ "ประสิทธิผล" เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวิทยาการและงานธุรกิจเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของการทำงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ แต่มีความแตกต่างกันในแง่ของความหมาย:
  1. **ประสิทธิภาพ (Efficiency)**: หมายถึงการทำงานหรือใช้ทรัพยากร (เช่น...
 • กรณีตัวอย่าง ไปทำบัตรประชาชนได้ทั่วประเทศ one stop service เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ได้รับความพึงพอใจและรอยยิ้มจากประชาชน ในกรณีบัตรสูญหายก็ไม่ต้องแจ้งสถานีตำรวจสามารถทำได้ที่อำเภอเลย นี่คือ"ประสิทธิภาพ"...
 • ในการวิ่งแข่งระยะทาง 100 เมตร
  ผู้ที่เข้าคนสุดท้าย วิ่งเต็มที่แล้วด้วยความเร็วสูงสุดที่ตัวทำได้
  ความเร็วสูงสุดที่ตัวทำได้ = เต็ม "ประสิทธิภาพ"...
 • ดูเหมิอนเก่ง แต่ผลงานอาจไม่เป็นไปตามนั้น จบเกษรมาอาจมาทำสวนได้ไม่เท่าชาวสวนเดิมก็ได้ เรียนเก่งมึประสิทธิ แต่ประสบการณ์สร้างผลมากกว่า
 • ต่างกันอย่างนี้นะนักเรียนนนน
 • ประสิทธิภาพ ใช้วัดที่ process
  ประสิทธิผล ดูที่ result
 • ถ้าจำไม่ผิด
  ประสิทธิผล = คุณภาพ
  ประสิทธิภาพ = คุณภาพ + เวลา...
 • นึกถึงม้า 1 ตัว ....
  ประสิทธิภาพคือ ความอึด,ความทนทาน,อายุ (lifetime) ,ปริมาณการกินอาหารต่อหน่วยใดๆ,ช่วงก้าวเท้า,....... เน้นการวัด pysical ที่ตัวม้า
  ประสิทธิผล คือ ระยะทางที่ทำได้,ความเร็วหรือความเร่ง,น้ำหนักที่ลากจูงได...