19 ต.ค. 2023 เวลา 03:04 • ธุรกิจ
ถ้าจำไม่ผิด
ประสิทธิผล = คุณภาพ
ประสิทธิภาพ = คุณภาพ + เวลา
หมายความว่า ผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพ
กับ ผลิตสินค้ามีคุณภาพจำนวนได้มากกว่า ในเวลาที่เท่ากัน
โฆษณา