19 ต.ค. 2023 เวลา 06:56 • ธุรกิจ
ในการวิ่งแข่งระยะทาง 100 เมตร
ผู้ที่เข้าคนสุดท้าย วิ่งเต็มที่แล้วด้วยความเร็วสูงสุดที่ตัวทำได้
ความเร็วสูงสุดที่ตัวทำได้ = เต็ม "ประสิทธิภาพ"
เข้าที่สุดท้าย = ไม่ได้ "ประสิทธิผล"
โฆษณา