19 ต.ค. 2023 เวลา 13:16 • ธุรกิจ
กรณีตัวอย่าง ไปทำบัตรประชาชนได้ทั่วประเทศ one stop service เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ได้รับความพึงพอใจและรอยยิ้มจากประชาชน ในกรณีบัตรสูญหายก็ไม่ต้องแจ้งสถานีตำรวจสามารถทำได้ที่อำเภอเลย นี่คือ"ประสิทธิภาพ"
หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนทำได้ปริมาณมากขึ้น และคุณภาพของบริการดีขึ้น นี่คือ "ประสิทธิผล"
โฆษณา