19 ต.ค. 2023 เวลา 04:17 • ธุรกิจ
ดูเหมิอนเก่ง แต่ผลงานอาจไม่เป็นไปตามนั้น จบเกษรมาอาจมาทำสวนได้ไม่เท่าชาวสวนเดิมก็ได้ เรียนเก่งมึประสิทธิ แต่ประสบการณ์สร้างผลมากกว่า
โฆษณา