LH Bank แจกโพย ลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน SSF / RMF

เริ่มก่อนได้เปรียบกว่า สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนภาษีในช่วงสิ้นปี 2566 นี้ และกำลังมองหากองทุน SSF / RMF ที่จะช่วยประหยัดภาษี รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตของคุณอยู่ วันนี้! LH Bank มีกองดีกองเด่น คัดเน้นๆ มาแชร์กัน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้
1.กองทุนตลาดเงิน
2.กองทุนหุ้นทั่วโลก
3.กองทุนหุ้นทั่วโลก
4.กองทุนหุ้นทั่วโลก
5.กองทุนตราสารหนี้
กองที่ทาง LH Bank Advisory ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแนะนำ ตามมาดูกันเลย...
"กองทุนตลาดเงิน"
กองทุนตลาดเงิน SSF / RMF
- กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHSTPLUS-ASSF) เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดี ทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ หรือพักเงินรอจังหวะลงทุนและมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
- กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)
เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และเงินฝากภายในประเทศ
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ หรือพักเงินรอจังหวะลงทุนและมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
"กองทุนหุ้นทั่วโลก"
กองทุนหุ้นทั่วโลก SSF / RMF
- กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล ชนิดเพื่อการออม (KKP PGE-H-SSF)
ลงทุนหุ้นโลกผ่านกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีหุ้นโลก (MSCI ACWI Index) ใช้เป็น core port ในการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นโลก
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสอดคล้องไปกับดัชนีหุ้นโลก
- กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-WEQ RMF)
ลงทุนหุ้นผันผวนต่ำทั่วโลกผ่านกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งเน้นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Quality) และมีความผันผวนต่ำ (Stable) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ แม้ช่วงตลาดผันผวน เหมาะกับการลงทุนเป็น Core Portfolio
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลก แต่เน้นความผันผวนต่ำ
"กองทุนหุ้นเวียดนาม"
กองทุนหุ้นเวียดนาม SSF / RMF
- กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHVN-ASSF)
กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active) นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งตลาดหุ้นเวียดนามได้รับประโยชน์จากการกระจายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะนำพาให้เวียดนามมีโอกาสที่จะถูกปรับเข้ากลุ่ม Emerging Market ทั้งในดัชนี MSCI และ FTSE
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนมองหาการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนาม
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ RMF (PRINCIPAL VNEQ RMF)
ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ที่ถูกคัดสรรโดยเครือข่ายผู้จัดการกองทุนระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มการเติบโต, โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน และ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
เหมาะสำหรับ :นักลงทุนมองหาการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนาม
"กองทุนหุ้นไทย"
กองทุนหุ้นไทย SSF / RMF
- กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า (LHSTRATEGY-ASSF)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยเน้นความผันผวนต่ำกว่าตลาด ผลตอบแทนติดอันดับต้นของกองทุน SSF ที่ลงทุนในหุ้นไทย
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนมองหาหุ้นไทยที่มีความผันผวนต่ำ
- กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)
กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่สามารถเติบโตชนะดัชนีชี้วัด ซึ่งการปรับฐานของดัชนี SET ถือเป็นโอกาสการเข้าทยอยสะสมจาก Valuation ที่น่าสนใจ
เหมาะสำหรับ :มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น
"กองทุนตราสารหนี้"
กองทุนตราสารหนี้ SSF / RMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (UGIS-SSF)
ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านกองทุนตราสารหนี้ระดับโลก PIMCO GIS Income Fund ซึ่งมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งกองทุนได้รับอานิสงส์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ระดับสูงที่สุดในช่วงกว่า 16 ปี
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนมองหาผลตอบแทนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง
กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP INRMF)
กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ไทย ของภาครัฐและเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีงบการเงินแข็งแกร่ง
เหมาะสำหรับ : นักลงทุนมองหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ไทย ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ:
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
เป็นยังไงกันบ้างครับกับกองทุนที่ LH Bank นำมาแนะนำให้ หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำด้านกองทุน การวางแผนภาษี สามารถติดต่อได้ที่
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือโทร.1327
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย: https://bit.ly/ssfrmflhbank
  • 1
โฆษณา