มีบัญชีอยู่แล้ว?
กองทุน
  • 546
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 505
    สมาชิก
"กองทุนรวม" เป็นการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน