ความคิดเห็นบนชุมชน
กองทุน
  • 1.5K
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 1.4K
    สมาชิก
"กองทุนรวม" เป็นการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียศึกษาต่อยอดธุรกิจสังคม🏆