Futures of Space Movement in 2060 : Scenarios

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจกับปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดภาพอนาคตกันไปแล้ว วันนี้เราขอเสนอ 4 ภาพอนาคต หรือ ฉากทัศน์ ของการสำรวจอวกาศในปี 2060 ที่วิเคราะห์จากปัจจัยความไม่แน่นอนในสองมิติ คือ การพึ่งพาทรัพยากร และผู้มีบทบาทสำคัญ
คุณคิดว่าภาพอนาคตใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด? กดไลค์บนภาพนั้นได้เลย
- Scenario 1: The Next Polarizing Race : ภาพอนาคตแบบที่ 1 การแข่งขันเพื่อแบ่งขั้วอำนาจครั้งใหม่
โครงการที่นำโดยภาครัฐ – รัฐจะมีการจัดตั้งฐานที่มั่นบนดวงจันทร์และดาวอังคาร เช่นเดียวกับฐานอวกาศเพื่อการทหารและวิทยาศาสตร์ที่แอนตาร์กติกา
สิ่งปลูกสร้างที่พึ่งตนเองได้ - การดึงทรัพยากรจากในอวกาศมาใช้ในภารกิจที่มีระยะเวลานานหรือในสิ่งปลูกสร้างที่พึ่งตนเองได้ มีความก้าวหน้าในเรื่องการวิจัยและการนำไปใช้จริง
การทบทวนนโยบายระหว่างประเทศ – รัฐบาลจะเจรจาต่อรองข้อตกลงและข้อกำหนดใหม่ๆเกี่ยวกับอวกาศ การถกเถียงเรื่องสิทธิบนดวงจันทร์และดาวอังคารระหว่างชาติต่างๆอาจนำไปสู่การทบทวนสนธิสัญญาด้านอวกาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- Scenario 2: The Multi-Planetary Voyage : ภาพอนาคตแบบที่ 2 การเดินทางข้ามอวกาศ
โครงสร้างพื้นฐานในอวกาศ – ให้ความสำคัญกับการดึงทรัพยากรจากในอวกาศมาใช้ และการออกแบบสถาปัตยกรรมบนดาวอื่น เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์บนดาวอื่นที่ไม่ใช่โลก
การออกแบบเพื่อมนุษย์ในอวกาศ – ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสุขภาวะของมนุษย์ในอวกาศ เช่นเรื่องสรีรวิทยา การวิจัยด้านสุขภาพ และยาเพื่อดูแลสุขภาพของนักบินอวกาศสำหรับภารกิจที่ยาวนาน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทางท่องอวกาศของทุกคน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม - ให้คุณค่ากับความสำคัญของการสำรวจและตั้งถิ่นฐานในอวกาศมากขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมอวกาศเติบโตขึ้นและผู้คนรู้สึกคุ้นเคยกับการเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางท่องอวกาศได้
การเดินทางระหว่างดาวต่างๆในระยะเวลาสั้นๆ - การพักอาศัยระยะสั้นบนดาวต่างๆ และการเดินทางท่องเที่ยวอวกาศเป็นระยะทางไกลได้รับความนิยมอย่างสูง
- Scenario 3: The New Horizon Endeavor : ภาพอนาคตแบบที่ 3 มุมานะสู่ขอบฟ้าใหม่
โครงการขนาดใหญ่เพื่อขยายพรมแดนความรู้ – ให้ความสำคัญกับโครงการขนาดใหญ่เพื่อขยายพรมแดนความรู้เรื่องอวกาศที่นำโดยองค์กรของรัฐ เช่นการสำรวจระบบสุริยะรอบนอก กล้องโทรทรรศน์อวกาศยุคใหม่ และเทคโนโลยีเพื่อการเดินทางท่องอวกาศ์ที่มีความล้ำหน้ากว่าเดิม
สังคมให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ – ความก้าวหน้าของการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และการเห็นถึงคุณค่าของการสำรวจอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยและสำรวจด้านอวกาศ และการให้ความสำคัญกับคุณค่าของความรู้และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
ความร่วมมือและความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ – การเกิดขึ้นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อชาติต่างๆแข่งขันกันในด้านทรัพยากรและข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ อาจนำไปสู่การแบ่งขั้วอำนาจระหว่างชาติที่มีอิทธิพล และความขัดแย้งในเรื่องการใช้ทรัพย์สินด้านอวกาศ
- Scenario 4: Superterrestrial Circulation : ภาพอนาคตแบบที่ 4 จักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียว
ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ – มีผู้เล่นจากภาคเอกชนมากขึ้น ในมิติของการท่องเที่ยวอวกาศ สถานีอวกาศเอกชน และการใช้สถานีอวกาศของรัฐในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง – ของการปล่อยยานและเทคโนโลยีด้านอวกาศอื่นๆเนื่องจากการแข่งขันกันระหว่างบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผลจากตลาดทุนนิยม
การเข้าถึงอย่างกว้างขวาง – โครงการด้านอวกาศมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้เล่นที่หลากหลาย ทัศนคติของสังคมที่มีต่อการสำรวจอวกาศเปลี่ยนไป โดยมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เข้าถึงได้มากขึ้น
อวกาศสำหรับทุกคน – เน้นเรื่องการทำให้อวกาศเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เพิ่มการมีส่วนรวม และมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆในสังคมให้มากขึ้นในอุตสาหกรรมอวกาศ มีความต้องการกฎระเบียบข้อบังคับที่ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นในการควบคุมกิจกรรมทางอวกาศของเอกชน
เทคโนโลยีด้านภูมิอวกาศ (Geo-Space tech) – มีการใช้ดาวเทียมภูมิศาสตร์อย่างแพร่หลายในกระบวนการต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจเส้นทาง การสังเกตการณ์โลก และการสำรวจข้อมูลระยะไกล (remote sensing)
Scenario ทั้ง 4 แบบ ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมาย อ่านต่อได้ที่ https://www.futuretaleslab.com/research/futureofspacemovement2060
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.blockdit.com/futuretaleslab
#FutureTalesLAB #Space #FuturePossible #FutureofSpace #SpaceExploration #WellBeing #MQDC
  • 1
โฆษณา