22 ต.ค. 2023 เวลา 10:53
เอกสารรั่วของรัฐบาลยูเครนที่เสนอรัฐบาลอเมริกาให้ถล่มประเทศที่ช่วยรัสเซียรบที่ยูเครน มีรวมประเทศอิหร่านด้วย แปลว่าตอนนี้ ยูเครนอยากให้อเมริกาเล่นงานอิหร่าน... อ่านต่อ
โฆษณา