ต้องมีความสนใจและแรงปรารถนาในธุรกิจที่ตนชอบก่อน แล้วจึงหาช่องทางเรียนรู้ธุรกิจด้านนั้นให้เข้าใจ และศึกษาอย่างจริงจัง ในขณะที่ตนเอง ได้สมัครงานเข้าไปเรียนรู้ในวิชาชีพนั้นให้กระจ่างแจ้ง พยายามเข้าสังคมในงานที่ตนชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสายสัมพันธ์กับคนในธุรกิจนั้นถ้าต้นทุนต่ำก็ต้องเรียนรู้อย่างมาก ถ้าต้นทุนสูงก็พยายามศึกษาอย่างทุ่มเทและจริงจังกับงานนั้นครับ
ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์
คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร้
เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาตมานา
โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา
  • 4
โฆษณา