24 ต.ค. 2023 เวลา 00:00 • สุขภาพ

How to keep the city alive: Nagano

มาต่อกันวันที่สอง วันนี้ได้คุณ Ken Isono ผู้ก่อตั้งบริษัทพลังงานหมุนเวียน Shizen Energy มาเป็นไกด์พาชมเมือง เริ่มต้นจากการพาไปเยี่ยมชม R-DEPOT บริษัทนี้เล็งเห็นว่า เมือง Nagano มีผู้สูงอายุจำนวนมากเช่นเดียวกัน และพอผู้สูงอายุเหล่านี้เสียชีวิต บ้านเหล่านี้ก็ถูกทิ้งให้รกร้าง บางบ้านก็ย้ายทั้งครอบครัวเข้าไปอยู่ในเมือง เมืองจึงค่อยๆ จะตายลงไปทุกที
3
สำนักงานหลักของ R-DEPOT ตั้งอยู่สำนักงานเก่าของ NTT DoCoMo ที่เคยใช้เป็นชุมสายโทรศัพท์ แต่พอคนหันไปใช้มือถือแทน และคนก็ย้ายออกไปจำนวนมาก สำนักงานแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ R-DEPOT จึงปรับชั้นสองและสามของสำนักงานแห่งนี้ให้เป็น co-working space ส่วนชั้นหนึ่งปรับเป็นคาเฟ่ส่วนหนึ่ง และสำนักงานส่วนหนึ่ง
ความฝันของผู้ก่อตั้งก็คือการคืนสภาพความเป็นเมือง และคนในท้องที่ควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ด้วย บริษัทนี้จึงรับซื้อบ้านที่รกร้างมาเพื่อ renovate และปล่อยเช่าเป็น co-working space สำนักงาน และได้กลับมาใช้ประโยชน์ขึ้นอีกครั้ง รวมไปถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้เก่าๆ เพื่อนำมาขายเพื่อกลับไปใช้ต่ออีกครั้ง
1
หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบริษัท Goolight บริษัทเคเบิ้ลทีวีที่ถูก disrupt ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และได้ค่อยๆ เปลี่ยน business model ของตัวเอง ก็ต้องเผชิญทั้งปัญหาลูกค้าที่เป็นคนรุ่นเก่า แถมจำนวนประชากรในอนาคตก็ลดลงเรื่อยๆ ก็ได้มีการพยายามทดลองปรับที่ทำการของตัวเอง โดยปรับพื้นที่ชั้นล่างให้เป็นพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ให้พ่อ แม่ และเด็กๆ ได้มีพื้นที่มาเล่น และพบปะกันมากขึ้น แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นห้องครัวสอนการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัย เพราะทุกคนก็ต้องกินอาหารทุกวันอยู่แล้ว
ปัญหาเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่คนทั่วไปมองข้าม และทิ้งให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการแก้ไข แต่หากไม่ร่วมมือร่วมแรงกัน แล้วจะสร้างความสัมพันธ์ และดึงความมีชีวิตชีวาของเมืองกลับมาได้อย่างไร เมื่อเมืองกำลังจะค่อยๆ ตายจากไปกับคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ และมีปฏิสัมพันธ์กันลดลง
โฆษณา