28 ต.ค. 2023 เวลา 02:40 • ธุรกิจ
มองทั้งสองอย่างเป็นกิจกรรมแห่งความสุข
ให้น้ำหนักรักษาเป้าหมายได้ทั้งสองอย่าง
ทำคู่ขนานกันครับ ถ้าแค่คิดก็ไม่สนุกแล้ว
แล้วเที่ยวกับลงทุนมันจะเป็นความสุขได้อย่างไร
บททดสอบการประสานประโยชน์ไม่เสียทั้งคู่
"เครียด"คำบดบังความสุข จัดการมันเลยครับ
เพราะนี่คือเรื่องความสุขสบายใจ
"ระยะสั้นและระยะยาว"
โฆษณา