วัคซีนโควิดเสี่ยงสโตรกในผู้สูงอายุ

รายงานการศึกษาของ FDA โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จาก เมดดิแคร์ พบว่าผู้สูงอายุ วัย 85 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และเสี่ยงจะเกิดสโตรกหาก เกิดการอุดตันที่เส้นเลือดสมอง โดยสาเหตุอาจเกิดจากการ ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ไบวาเล้นท์ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบต่อเนื่องกัน
ก่อนหน้านี้ CDC และ FDA ได้ตั้งข้อสังเกตการฉีดวัคซีน ทั้งสองชนิดดังกล่าว แบบต่อเนื่องในวันเดียวกันว่า อาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากสโตรก ในกลุ่มผู้สูงอายุได้
  • 3
โฆษณา