ชาวอังกฤษกว่า 1 ใน 3 จะไม่ใช้บริการธนาคารที่ลงทุนในบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก

YouGov และ ShareAction ร่วมสำรวจความคิดเห็นชาวอังกฤษจำนวน 2,000 คน พบว่า เกือบ 40% จะไม่ใช้บริการธนาคารที่ลงทุนในบริษัทที่พึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก และกว่า 50% จะเปลี่ยนการใช้ธนาคารหากธนาคารนั้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
เครดิตภาพ : https://www.theguardian.com/
โฆษณา