ศิริกัญญาเผยแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทส่อไร้ผลทางเศรษฐกิจ หลังพบ ญี่ปุ่น-ไต้หวัน เคยทำแล้วแป้ก TDRI แนะควรแจกเฉพาะที่จำเป็น
VDO editor : ธีรนาถ วงค์ปาน... อ่านต่อ
โฆษณา