29 ต.ค. 2023 เวลา 23:30 • ปรัชญา

ทำไมแก้ปัญหาไม่ตก

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL.
สถาบันอินทรานส์
โลกซับซ้อน คลุมเครือ เปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่ง
นำมาซึ่งความท้าทายทุกขณะ
1. เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ไม่รู้จะเริ่มแก้ไขยังไง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ไม่เข้าใจ แก้ปัญหาไม่เป็น ไปไม่ถูก
2. เวลาจะแก้ปัญหา คิดทีไร ก็ได้แต่แนวทางเดิมๆ รู้สึกว่ามันตัน คิดไม่ออก ไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง
3. บ่อยครั้งเราบ่นว่า ปัญหามันซับซ้อนเหลือเกิน แก้ไม่จบซักที ปัญหาหนึ่งยังไม่ทันจบ มันก็มีประเด็นอื่นแทรกเข้ามาทุกที
การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผมขอเสนอทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ตามคลิปนี้ครับ
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory กับการผุดขึ้นของปัญญา https://www.youtube.com/watch?v=kUIHwZNyYa4
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ศาสตร์เชิงระบบแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
โฆษณา