30 ต.ค. 2023 เวลา 00:06 • ความคิดเห็น
ประเทศไทย

อาหารเจแบบไทย

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของอาหารเจแน่นอนว่า เป็นอาหารที่ มีข้อห้ามในเรื่องของการไม่บริโภคเนื้อสัตว์และสิ่งต้องห้าม ซึ่งก็จะเป็นไปตามสำนักคิดเหล่านั้นที่มีข้อห้ามในลักษณะใดๆอยู่ แต่แน่นอนว่าในประเทศไทยนั้นวัฒนธรรมของการบริโภคอาหารเจ ของชาวไทยก็มีปรากฏเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนกับรูปแบบของอาหารเจประเภทอื่นๆที่มีอยู่ เพราะฉะนั้น จึงมีผู้คนที่หันมาบริโภคอาหารเจมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลต่างๆในชีวิตของตนเอง ซึ่งผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้ ก็จะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โฆษณา