ไม่เรียกว่าล้มเหลว ถ้าคุณสร้างด้วยตัวคุณเองไม่ใช่พ่อแม่ซื้อให้ เชื่อเหอะคุณดีกว่าคนอีกมากที่มีบ้านมีรถโดยพ่อแม่ให้ ส่วนเงินเดือน แม้จะน้อยไปนิดแต่ช่วงสภาวะเช่นนี้ดีกว่าตกงาน ทีสำคัญคุณไม่สามารถมีเงินเหลือเก็บควรต้องมีแผนสำรองการฉุกเฉินไว้ค่ะ
  • 1
โฆษณา