ถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่อง บุญ กรรม บาป กรรม
บุญกุศล ชาติภพ บุญวาสนา บุญนำ กรรมแต่ง
เขาก็จะมองไปที่การกระทำ พฤติกรรม ของคนๆนั้น
แบบเพียวๆ
จึงทำให้เขาได้โอกาส มีโอกาส
และคว้าโอกาสนั้นไว้ได้
และยังทำโอกาสนั้นได้ดี ได้สวยงาม ได้สำเร็จ
พากเพียร วิริยะ อุตสาหะ
ฝึกฝน ปรับปรุง พัฒนา
และบางครั้งก็ผสมกับเรื่อง พฤติกรรม นิสัย รสนิยม
ไลฟสไตล์ การเข้าสังคม การพูด การมีสังคม
มีเพื่อน การคอนเนคชั่น การแสดงออก
มีคนสนใจผลงาน มีคนสนใจความคิดมุมมอง
มีคนชอบนิสัย มีคนหลงใหล มีคนถูกจริตกัน
และอื่นๆ
และมันจึงมีแน่นอนในความสงสัย
ในคนที่ได้โอกาส มีโอกาสเยอะ มีโอกาสดี
เช่นในมุมมองของเราในแต่ะคน
ผลงานไม่เห็นจะดี นิสัยก็ไม่ค่อยดี
มุมมองความคิดก็ไม่เห็นจะกว้าง ไม่เห็นจะมีเสน่ห์
ไม่เห็นจะลึกซึ้ง เฉยๆกับผลงาน
และอีกมากมาย
มันก็มีแบบนั้น ในความคิด ความสงสัย
บางคนได้โอกาสนั้นมา และก็จบลงแค่โอกาสครั้งนั้นครั้งเดียว เพราะผลงานยังไม่ดีพอ ขาดอะไรต่างๆไปมาก
โอกาสครั้งที่สองจึงยาก จึงไม่มี ไม่เกิดขึ้น
โอกาส ความสามารถ เสน่ห์ ความคิด มุมมอง
ประสบการณ์ ความแตกต่าง ละเอียด ลึกซึ้ง
ศิลปะ
และในจิตของมนุษย์ทั่วโลกนี้ ทั้งดวงดาวนี้
เวลาทำงานร่วมกัน ก็จะรู้สึกและสัมผัสสัมพันธ์กัน
ในเรื่อง นิสัยใจคอ สันดาน ความคิด คำพูดจา วาจา
สำนวน อารมณ์ จิตใจ จิตภายใน การกระทำ พฤติกรรม
คนมักตัดสินกันด้วยความสัมผัสรับรู้ตรงนั้น
ให้ความสำคัญตรงนั้น
ส่วนจะเก่งแค่ไหน หรือห่วยแค่ไหนในความสามารถ
ในผลงาน ก็เป็นอีกเรื่อง
ยิ่งบางทวีป บางประเทศ ก็หนักข้อยิ่งนัก
เน้นเลือกเอาแต่นิสัยใจคอ คำพูด พฤติกรรม สันดาน
ผลงานจะยังไง ความสามารถจะแบบไหน
ไปให้ค่าและตัดสินตรงนั้นมากกว่า
ในบางประเทศ ก็เลยได้อย่างเสียอย่างไป
ในเรื่องบุคลากร ความสามารถ ผลงาน ความแตกต่าง
เสน่ห์ ความแตกต่างจึงมีน้อยในบางที่
ได้คนที่ชอบ แต่งานงั้นๆ งานธรรมดา
กับไม่เอาคนที่ชอบ แต่งานดีมาก มีเสน่ห์ แตกต่าง
แปลกใหม่ แปลกแยก ท้าทาย
มันเลยเป็นเช่นนี้ ในบางที่
พอมองภาพรวม ภาพใหญ่ในพื้นที่นั้นๆ
ในประเทศนั้นๆ ในเมืองนั้นๆ
มันเลยมีงานแต่แบบนั้น แค่นั้น
มีงานที่แตกต่างออกไปในแง่เสน่ห์ แตกต่าง แปลกใหม่
น้อย และมีงานอีกแบบเยอะกว่า
และไม่ใช่จะชี้ชัดฟันธงกันได้แบบง่ายๆหยาบๆ
แบบตื้นๆแบบนั้นว่า คนนิสัยดีงานไม่ดี
คนนิสัยไม่ดี งานดี ไม่ใช่แบบนั้น
มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้น ละเอียดอ่อนกว่านั้น
ในจิตสันดานแต่ละคน บางคนอยู่เป็น บางคนอยู่ได้
ไอ้ที่ว่านิสัยดี ดีของใครในแต่ละคน
ไอ้ที่ว่านิสัยไม่ดี ไม่ดีของใครในแต่ละคน
จริต มุมมอง ลึกซึ้ง ตื้นเขิน ตัดสิน
สังคม กลุ่ม หมู่ จำนวน คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่
คนแตกต่าง คนแปลกแยก คนป่วย
แตกต่างได้ แต่ก็แตกแยก ทำร้ายกัน ทำลายกัน
เกลียดกัน ไม่ชอบจริตกัน ไม่ถูกชะตากัน ไม่ถูกจริตกัน
ตัดสินกัน ขัดขวางกัน แกล้งกัน ต่อต้าน ต่อกร
โดนบีบ อคติ ทิฐิ
แตกต่างได้ แต่ไม่แตกแยก กลายเป็นโลกยูโทเปีย
คำพูดอันงดงาม
การเข้าใจผิด การมั่นใจว่าเข้าใจ
การเข้าใจไปเอง การไม่ละไว้ ไม่เว้นไว้
ในฐานที่ตนยังไม่เข้าใจมันจริงๆ
แต่คิดว่าตนเข้าใจ ตนรู้ ตนแน่ใจ มั่นใจ ตัดสิน ฟันธง
ให้กับคนอื่น ให้กันและกัน
โฆษณา