ใจแกร่งดุจหินผา อุปสรรคขวางหน้าไม่สั่นคลอน ปรัชญา 8 ข้อของ Epictetus #ฟังก่อนนอน | Good Night EP.12

สรรพสิ่งไม่ได้ก่อปัญหาให้กับมนุษย์ แต่ปัญหาเกิดจากมุมมองของเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิด แต่อยู่ที่ท่าทีของเรา สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นต่างก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา
สิ่งสำคัญคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราควรรับมืออย่างสุขุมและไม่ยินดียินร้ายจนเกินไป อะไรที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆ เราก็ทำใจให้สบาย และปล่อยไป แต่อะไรไม่ถูกต้องที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เราก็แค่ต้องหาวิธีจัดการ
พบกับเรื่องราวและปรัชญาของ Epictetus ได้ใน Good Night EP. นี้
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#ฟังก่อนนอน
  • 12
โฆษณา