1 พ.ย. 2023 เวลา 08:09 • ธุรกิจ
ถ้าสัดส่วนมีมาตรฐาน มาแล้ว
เขาบอกแล้วว่า สินค้าปกติมี สัดส่วนอะไร
แปลว่า เราสละสิทธิ์ ไปแล้ว ที่จะไม่รับเอง
โฆษณา