ผู้ประกอบการทุกคนฟังทางนี้ ! 📣

อยากใช้ AI 🤖 ผลักดันธุรกิจของคุณในแง่มุมไหนบ้าง ? วิธีใดจะเป็นการนำ AI มาผนึกพลัง และส่งเสริมให้ะุรกิจของคุณพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน เป็นที่รักของลูกค้า มีทั้งหมด 4 ข้อ
ปัญหาที่ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ เสียกำไร คือไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมของตนเอง จึงต้องเสียค่าการตลาดมหาศาลในการหาลูกค้าใหม่อยู่เรื่อย ๆ ซึ่ง AI สามารถเข้ามามีส่วนทำให้ฐานลูกค้ามั่นคงขึ้น เช่น แนะนำสินค้า และโปรโมชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคน ไปจนถึงวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล และพฤติกรรมของลูกค้า ให้เจ้าของแบรนด์เข้าใจลูกค้า พร้อมสร้างสินค้า บริการที่ตอบโจทย์มากขึ้น
คอนเทนต์ในที่นี้หมายถึงข้อเสนอโปรโมชัน ไปจนถึงการถามตอบ อีเมล และอื่น ๆ วึ่ง AI สามารถทำให้ทุก contact point ระหว่างแบรนด์ และลูกค้ารวดเร็ว และมีความ Personalize ขึ้น เช่นคอนเทนต์โปรโมชันที่ส่งให้ลูกค้าแตกละคน อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแต้มสะสม และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ละคน
แน่นอนงานง่าย ๆ รูปแบบ Routine ต่าง ๆ ก็จะเริ่มถูกแทนที่ด้วยระบบ Automation ต่าง ๆ แต่เดี๋ยวนี้ AI สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ChatGPT สามารถช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ ไปจนถึงการทำคอนเทนต์ง่าย ๆ ฉะนั้นตำแหน่งงานอาจยังมีเหมือนเดิม แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดจำนวนพนักงานลงได้
ฟังก์ชันของ AI ที่ผู้บริหารสามารถนำมาปรับใช้ได้ คือหากมีการนำเสนอแผนการใหม่ ทั้งแผนเชิงโครงสร้าง หรือการปฎิบัติงาน สามารถนำมาดำเนินการเชิงนำร่องได้ก่อนกับระบบ AI เพื่อเป็นการวิเคราะห์อีกระดับหนึ่งว่าแผนการสามารถใช้ได้หรือไม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และสามารถประหยัดค่าดำเนินการได้ หากแผนการไม่ประสบความสำเร็จ และเราสามารถทราบก่อน
  • 2
โฆษณา