ไม่จริง และไม่ถูกต้องเลยครับ
ความตายคือปลายทางของการถูกฆ่า ไม่ได้เป็นอาวุธที่มาฆ่าเรา มันก็แค่ประโยคที่ดูสวยหรูที่แต่งขึ้นมาใช้แบบผิด ๆ
ส่วนความรัก ก็ไม่ได้ฆ่าเรา ความรักเปรียบได้ดั่งกองไฟที่สุมขึ้นมาเพื่อให้เราอาศัยความร้อนสร้างความอบอุ่น เพียงแต่บางคนสะเหล่อพาเอาตัวเองไปยืนให้ไฟมันย่างจนร่างเปลี่ยนจากมิเดียมแรร์เป็นตอตะโก
1
  • 3
โฆษณา