ภาพยนตร์
  • 4.4K
    โพสต์
  • 9
    คำถาม
  • 2.4K
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ