ภาพยนตร์
  • 8.3K
    โพสต์
  • 21
    คำถาม
  • 3.6K
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ