ภาพยนตร์
  • 3K
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 2K
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ