ไม่จริง ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมากกพอ เพราะมันเกิดแล้วดับไปแล้ว สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปก็เท่านั้น ถ้ายึดมากก็ทุกข์มาก ไม่ยึดไม่ทุกข์ แต่ก็นั้นแหละนะ เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้บริสุทธิ์ขนาดนั้น จะต้องฝึกจิตใจตัวเองต่อไป สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเอามาเป็นบทเรียนและกำลังใจเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
โฆษณา