ผลกระทบวิธีบริหารคนหลังจากการมาของ GenAI

การใช้งาน AI มีผลกระทบต่อแรงงานมานานหลายปีแล้ว เริ่มมาตั้งแต่ช่วงท้ายปี 2010 ที่มักมีข่าวผู้บริหารระดับสูงเลี่ยงตอบสื่อว่า การออกของพนักงานนั้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน AI หรือเทคโนโลยีอัตโนมัติใด ๆ แต่ในปัจจุบันด้วยการมาของ Generative AI อย่าง ChatGPT ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวและพร้อมที่จะกล่าวอย่างชัดเจนว่า AI เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ตำแหน่งงานบางอย่างจะหายไป
แต่ไม่ว่าจะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตหรือไม่ G-Able ในฐานะ Tech Enabler อยากให้พนักงานทุกระดับและผู้บริหาร เข้าใจก่อนว่า Generative AI มีผลต่อแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน ซึ่งหากองค์กรไหนตีโจทย์ตรงนี้ไม่ถี่ถ้วน อาจจะนำไปสู่การ Transform ที่ส่งผลเสียมากกว่าดีก็เป็นได้ ดังนั้นสิ่งผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาก่อนนำ GenAI เข้ามาแทนที่พนักงานมีดังนี้
▸ Step 1: Forecast Demand
▸ Step 2: Envision AI Technology
สำหรับคนที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.g-able.com/th/insights/what-is-genai-means-to-talent-strategy
โฆษณา