คติธรรมจากหนัง '#สัปเหร่อ' ทำไมมนุษย์ต้องกลัวตาย(ตอนจบ) : วิธีพูดและการรับมือให้ยอมรับความตาย

#นพ.#ลัญฉน์ศักดิ์ #อรรฆยากร' อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โดยสามัญสำนึก มนุษย์ทุกคนมี Death Anxiety และ Death Fear ในทางการแพทย์ การทำจิตบำบัดจะพยายามลด Death Fear ให้คนกลัวตายน้อยๆ ส่วนจิตวิทยายุคใหม่ จะพยายามเพิ่ม Death Acceptance เพื่อให้คนยอมรับความตายได้มากขึ้น
แต่หากเราจะหาคำพูดเพื่อบอกกับใครสักคนว่า "ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ อย่าไปกลัวตาย" นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ บอกว่า นั่นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากการพูดถึงเรื่อง Death Anxiety และ Death Fear นักจิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็พยายามหาวิธีแก้ไข เพื่อให้คนเราอยู่กับความตายโดยไม่ทุกข์ แต่ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาชัดเจน ว่าควรทำอย่างไร
ในช่วงชีวิตการทำงานของ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร เขาเองย่อมเคยเจอกับผู้ป่วยที่ 'ไม่พร้อมตาย และไม่อยากตาย' เขาจึงต้องฝึกตัวเองให้มี Death Fear น้อย เพราะกำลังเจอกับคนที่มี Death Fear มาก
"อย่างแรกคือเราต้องฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง ให้รู้ตัวอยู่ทุกขณะว่าทำอะไรอยู่ ฝึกสติและจิตใจให้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราเอง หลังจากนั้น ต้องเปิดใจรับฟังความทุกข์ของคนตรงหน้าอย่างจริงใจและตั้งใจ เราต้องวิเคราะห์และมองว่า เขากำลังวิ่งหนี หรือวิ่งหาสิ่งใดอยู่หรือเปล่า" นี่คือหลักการทำงานเบื้องต้นของ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า มรณานุสติ คือ การระลึกถึงความตาย เป็นการยอมรับ และพัฒนาจิตใจให้รู้จักความเป็นจริงของโลก เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ต่อวาระสุดท้ายของชีวิตที่เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร การระลึกถึงความตาย ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับพระพุทธศาสนา แต่คนเรามักมองข้ามเรื่องนี้ เพราะต่างก็ 'กลัวความตาย' แต่หากเราพิจารณาและวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ และอยู่กับปัจจุบัน
1
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ เสริมว่า "จิตจะอยู่กับปัจจุบันได้ เมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้น ย่อมมีดับลง หากเข้าใจและมองเห็นถึงเรื่องนี้ จิตและสติของมนุษย์จะคงอยู่กับปัจจุบัน เราต้องฝึกสติให้ยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้วย พอเราเห็นความเป็นจริงของชีวิต ตั้งแต่ต้นจนจบได้ เราจะเกิด 'สติสัมปชัญญะ' สิ่งนี้จะทำให้ใจเราไม่หวั่นไหวไปกับความตาย"
"การจากลาของมนุษย์ และคนที่เรารัก รวมถึงตัวเราต้องตายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ คนที่ตายก่อนเรา เขาแค่มีประสบการณ์ก่อน ให้เราถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่ ผมอยากให้มองเห็นเขาด้วยความรู้สึกเคารพ ไม่อยากให้สงสารหรือจิตตกมากไป แต่เรียนรู้สัจธรรมจากเขา มีศรัทธาและให้เกียรติความเป็นมนุษย์ ถือว่าเขาเป็นอาจารย์เรา"
  • 2
โฆษณา