Customer Review ข้อควรระวังสำหรับโรงแรม

#HotelCustomerReview การสื่อสารการตลาดโรงแรมด้วยการใช้การรีวิวของลูกค้า หรือ รีวิวตามสัญญาจ้างมาช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นในตัวโรงแรมและบริการของโรงแรมนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นในการทำการตลาดในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดีในมุมมองของฝั่งลูกค้าและฝั่งทีมการตลาดโรงแรมก็ยังมีประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้นดังนี้
ฝั่งลูกค้า / นักท่องเที่ยว
** การอ่านรีวิวผ่านทางสื่อโซเชียลทั้งที่อยู่บนหน้าฟีด (Feed Wall) หรืออยู่ในกลุ่ม (Group) ต่างๆ ทำให้ผู้อ่านคนอื่นๆเห็นภาพชัดเจนจากภาพถ่ายที่นำมาประกอบ ถึงแม้จะไม่มีความถนัดในการเขียนถ่ายทอด แต่การสื่อสารในแบบนี้เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ดังนั้นในส่วนของเนื้อหา ข้อความที่ใช้ จะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่ม และการบริหารจัดการของแอดมินกลุ่ม
** สิ่งที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดสำหรับลูกค้าใหม่ คือ ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของผู้เขียนว่าเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาเดินทางแบบไหน ชอบพักโรงแรมแบบไหน แต่เลือกที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้ไอเดียการเดินทางใหม่ๆได้
** การเขียนรีวิวตามสัญญาจ้าง ได้แก่ รีวิวที่เขียนโดย Travel Blogger/Influencer/KOL ต่างๆนั้น มีข้อกำหนดเสมอว่ารูปแบบการเขียนเป็นอย่างไร ข้อความที่สำคัญที่ควรเขียน ควรเน้นมีอะไรบ้าง และผสมผสานกับสไตล์ของบล๊อกเกอร์ออกมาเป็นอย่างไรตามรูปแบบของเพจ
ดังนั้นเวลาอ่านรีวิวตามเพจต่างๆ จึงควรไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อถือ
ฝั่งโรงแรมรีสอร์ทที่พัก
** การวางแผนกิจกรรมการตลาดที่ดี ไม่ควรมีการกระจุกตัวอยู่ที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจนมากเกินไป จนทำให้ผลลัพธ์ออกมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แทนที่จะสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ที่ดี กลับกลายเป็นผู้อ่านขาดความเชื่อมั่นเพราะปริมาณเยอะเกินไป
** การวางแผนเชิญบล๊อกเกอร์เข้าพัก และกำหนดเวลาที่บทความ หรือโพสต์จะออกอากาศควรมีการตกลงหรือวางแผนการบรอดแคสท์ร่วมกันให้ดีเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันจนเกินไป
** การใช้ Customer-liked Review / Customer-liked Content ควรเลือกเพจที่มีกลุ่มผู้อ่านที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงแรม หรือมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการบริหารจัดการความคาดหวัง ความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการที่ดี
ดังนั้น ไทม์มิ่ง (Timing) และเนื้อหาเป็นสิ่งที่ควรมีการบริหารจัดการสำหรับทีมโรงแรม
โฆษณา