5 พ.ย. 2023 เวลา 15:00 • ประวัติศาสตร์

• ตลอดประวัติศาสตร์ นครเยรูซาเล็มถูกทำลาย 2 ครั้ง ถูกโจมตี 52 ครั้ง

ถูกยึดครอง 44 ครั้ง และถูกปิดล้อมอีก 23 ครั้ง
ถ้าถามว่าเมืองใดในประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนเกี่ยวกับสงครามมากที่สุด ชื่อของนครเยรูซาเล็มจะต้องอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน
1
นครเยรูซาเล็มมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอย่างน้อยก็ราว 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งแต่ยุคที่ชาวยิวยังไม่ได้อพยพมาอยู่อาศัย
เยรูซาเล็มถือเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของกลุ่มศาสนาอับราฮัม (Abrahamic religions) ที่ประกอบไปด้วยศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
1
ที่สำคัญในช่วงยุคกลาง เยรูซาเล็มยังถือเป็นจุดศูนย์กลางของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) ที่กลายเป็นดินแดนสมรภูมิในสงครามครูเสด
ดังนั้นด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นนครที่มีความสำคัญเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เยรูซาเล็มจะพัวพันกับสงครามนับครั้งไม่ถ้วน
2
โดยตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เยรูซาเล็มได้ถูกโจมตีถึง 52 ครั้ง ถูกปิดล้อม 23 ครั้ง ถูกยึดครองและถูกทวงคืนรวมกัน 44 ครั้ง
4
ที่สำคัญเยรูซาเล็มยังถูกทำลายจนราบคาบอีก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 587 ปีก่อนคริสตกาล จากฝีมือของจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ ส่วนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70 จากการที่ชาวยิวลุกฮือต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิโรมัน จนนำไปสู่การที่โรมันทำลายเยรูซาเล็ม
2
*** References
• Israel and you. Jerusalem: 4000 Years in 5 Minutes. http://bitly.ws/wHWF
• WorldAtlas. How Many Times Was Jerusalem Destroyed?. http://bitly.ws/wHWP
• History. Jerusalem. http://bitly.ws/wHXi
1
#HistofunDeluxe
1
โฆษณา