สรรพสิ่งไม่ได้ก่อปัญหาให้กับมนุษย์ แต่ปัญหาเกิดจากมุมมองของเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิด แต่อยู่ที่ท่าทีของเรา สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นต่างก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา... อ่านต่อ
โฆษณา