ไอเดียนำ GenAI ไปใช้ในแต่ละธุรกิจ

การประยุกต์ใช้ Generative AI ในธุรกิจต่าง ๆ ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและแนะนำข้อมูลใหม่ ๆ จากข้อมูลที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว จึงเกิดเป็นผลลัพท์ที่มีคุณค่าและโอกาสทางธุรกิจได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตามการใช้ GenAI ในมุมธุรกิจอาจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และควรประกอบด้วยการตรวจสอบจากมนุษย์เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งานในธุรกิจ
โดยวันนี้ G-Able ในฐานะ Tech Enabler ได้รวบรวมตัวอย่างการนำ GenAI ไปใช้งานจริงในมุมต่าง ๆ ของธุรกิจด้าน Finance, Healthcare และ Retail จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ที่รูปถัดไปได้เลยครับ
โฆษณา