8 พ.ย. 2023 เวลา 11:13 • การตลาด

5 ข้อควรรับมือ ในการทำงาน การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ ทำให้การทำ งาน การตลาดออนไลน์ ได้รับผลกระทบ และเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ และการทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • ผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้นทันที
หนึ่งในความท้าทายที่นักการตลาดต้องพบเจอกันอยู่บ่อย ๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของผลลัพธ์ที่อาจไม่เกิดขึ้นทันที เพราะการทำ งาน การตลาดออนไลน์ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้ผลลัพธ์โดนใจในทันที แต่หากคุณมีการวิเคราะห์ การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่ถูกต้อง และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ก็จะทำให้แบรนด์ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้
  • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ต่างก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีให้เข้ามามีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ เพราะถ้าหากเลือกเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ก็อาจส่งผลต่อการทำการตลาด และการเติบโตของธุรกิจได้ ดังนั้น การก้าวผ่านความท้าทายนี้ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ก็จะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น
  • ผิดแพลตฟอร์ม
การทำการตลาดที่ผิดแพลตฟอร์ม หรือการโปรโมตผิดช่องทาง จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นแบรนด์ หรือเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ยาก ดังนั้น แนวทางแก้ไขของการโปรโมตผิดแพลตฟอร์ม คือ การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการสำรวจแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้งานมากที่สุด เพื่อที่คุณจะได้นำมาปรับเปลี่ยนการทำการตลาดออนไลน์ให้ตรงกับแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายใช้งาน
  • ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
หากคุณจะขาดการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก จะส่งผลให้เกิดปัญหา หรือความท้าทายในการทำ งาน การตลาดออนไลน์ เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อผลลัพธ์ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
โฆษณา