10 พ.ย. 2023 เวลา 03:43 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

my gpt เท่าที่ทดสอบและสังเกตเบื้องต้น

เหมือนกับ GPT เดิมที่สามารถใส่ custom instructions เพื่อกำหนด role ของ AI ที่จะสร้างได้ถึง 8000 ตัวอักษร
และยังเพิ่มส่วนของการตั้งค่า action และเปิดปิดความสามารถพิเศษเช่นการสร้างรูป ท่องเวบได้เอง
ที่พิเศษคือ ตัว AI ที่จัดการตั้งค่าสามารถเข้าถึง knowledge setting โดยตรง ผ่านการอับโหลดไฟล์หรือการสั่งโดยข้อความ สิ่งเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าและอยู่ติดกับตัว Ai ที่สร้างไม่หายไปแบบไฟล์ที่อับโหลดทางแชทของตัวที่สร้าง (10 นาทีในอดีต 3 ชม. ในปัจจุบัน) แต่จะมีข้อจำกัดประเภทอยู่บ้างไม่ว่าชนิด หรือขนาด
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปไม่มีความรู้ด้าน AI มากนัก นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายชนิดว่าสร้างและลบทิ้งเป็นเรื่องๆยังได้
นึกไม่ออกว่าอยากได้อะไรไอเดียตัน ว่าจะจับ CatGPT ที่เคยเลี้ยงไปอับความสามารถดีกว่า ให้มีนิสัยแบบแมวไปเลย No สน No care ตามประสาแมว
โฆษณา