17 พ.ย. 2023 เวลา 01:00 • ข่าวรอบโลก

รถไฟบรรทุกสินค้าส่งออกจากจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) ของเวียดนามไปยังประเทศจีนเปิดตัวครั้งแรก

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) และการรถไฟแห่งเวียดนาม (Vietnam Railways Corporation หรือ VNR) ได้จัดพิธีเปิดรถไฟขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่ขนส่งสินค้าจากสถานี Song Than ที่จังหวัดบิ่นห์เยือง ไปยังประเทศจีน
รถไฟประกอบด้วยตู้โดยสาร 19 ตู้ ซึ่งบรรทุกแป้งมันสําปะหลังประมาณ 500 ตัน
โดยออกจากสถานี Song Than ของจังหวัดบิ่นห์เยือง และมีกําหนดจะมาถึงเมืองผูเถียน (Putian) เมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou) ในมณฑลเหอหนานของประเทศจีนในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สถานี Song Than มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งออกและนําเข้าในท้องถิ่น
นาย Nguyen Tran Hieu ผู้อํานวยการกรมศุลกากรประจําจังหวัดบิ่นห์เยือง กล่าวว่า การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดบิ่นห์เยือง ขึ้นอันดับมาเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม โดยร้อยละ 40 เป็นการค้าขายกับจีน และส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าผ่านทางทะเล และสินค้าบางส่วนขนส่งทางบก
ในปี 2565 สถานี Song Than ได้ขนส่งสินค้ามากกว่า 1.6 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อาหาร วัตถุดิบในการผลิต และผลิตภัณฑ์สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) นครด่งนาย (Dong Nai) และนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City)
นาย Dang Sy Manh ประธานคณะกรรมการสมาชิก VNR กล่าวว่า ในช่วงปี 2568-2573 สถานี Song Than จะสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้ 3.5 ล้านตันต่อปี และจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักในระบบรถไฟของเวียดนาม เมื่อโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศเสร็จสมบูรณ์ VNR จะให้บริการรถไฟขนส่งสินค้ารายวัน และให้บริการขนส่งสินค้าส่งออก-นําเข้าที่ครอบคลุมสําหรับลูกค้าในจังหวัดบิ่นห์เยืองและจังหวัดใกล้เคียง
นาย Dang Sy Manh
วิเคราะห์ผลกระทบ
สถานี Song Than ตั้งอยู่ในเส้นทางหลัก 1A ติดกับจังหวัดบิ่นห์เยืองและนครโฮจิมินห์ จึงสามารถเชื่อมต่อกับหลายจังหวัด โดยในปี 2565 สถานีดังกล่าวได้ขนส่งสินค้ากว่า 1.6 ล้านตัน โดยรายการขนส่งหลัก ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบในการผลิต และผลิตภัณฑ์สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดบิ่ญเยือง นครด่งนาย และนครโฮจิมินห์ ซึ่งสถานีดังกล่าวมีทางรถไฟ 1 สายเป็นหลัก คือ Song Than – Yen Vien (กรุงฮานอย)
ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางรถไฟจากจังหวัดบิ่นห์เยืองจะสามารถเชื่อมต่อกับจีนและประเทศอื่นๆ ในเส้นทางการขนส่งทางรถไฟของเอเชีย-ยุโรป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแแนะ
การเปิดเส้นทางการเดินรถไฟขนส่งสินค้าจากจังหวัดบิ่นห์เยือง – จีน แสดงให้เห็นว่าเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมากต่อการขยายเส้นทางและวิธีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าจากภาคใต้เวียดนาม เช่น สินค้าเกษตรและผลไม้ นอกจากนี้ การเปิดเส้นทางดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งในการขนส่งสินค้า ไปยังจีน เอเชีย และต่อเนื่องไปถึงสหภาพยุโรปได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการไทยใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านเวียดนามไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นด้วย
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
โฆษณา