10 พ.ย. 2023 เวลา 12:50 • ข่าวรอบโลก

พบตัวกินมดหนามหายาก สูญหาย 60 ปี ในป่าอินโดนีเซีย

โฆษณา