10 พ.ย. 2023 เวลา 22:08
ผมชอบที่พูดดักคอไว้ก่อน คนลบคนรายงาน ช่วยกันคิด นำเสนอ แสดงออกอย่างสุภาพ ให้ได้โต้เถียง อธิบาย ประมาณหนึ่งแล้วค่อยลบก็ยังทัน
โฆษณา