10 พ.ย. 2023 เวลา 23:14
ผมว่าเข้าไปรับฟัง และแสดงความเห็นกันเยอะๆ จะดีกว่า เพราะถ้าไม่แสดงความเห็นคัดค้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะทำไปตามความเห็นที่ได้รับ
และตอนนี้สคบ.กำลังขอข้อมูลจากผู้บริโภคกรณีควบรวมทรู+ดีเทค น่าจะส่งเรื่องให้สคบ.ดูครับ
ปัญหาพวกนี้มันเกิดมานานจนเป็นดินพอกหางหมู แต่แก้กันปลายเหตุ แถมนักการเมืองนิยมแจก ชาวบ้านนิยมรับ หนี้เก่ายังค้างจะก่อหนี้ใหม่อีกจะเอาเงินที่ไหนมาปลดหนี้ล่ะนอกจากเงินประชาชน
ประชานิยม(แบบไม่บืมหูลืมตา) เป็นสาเหตุให้ประเทศล้มละลาย
สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการทุกเครือข่าย เรื่อง ผลกระทบของผู้บริโภคหลังการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม
โฆษณา