โรงแรมใช้จ่ายกับเรื่องอะไรมากที่สุด

การตลาดออนไลน์สำหรับโรงแรมในปัจจุบันมีช่องทางในการใช้จ่ายมากมายจนกลายเป็นรายจ่ายหลักสำหรับโรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ไม่ได้ทำการตลาดกับทราเวลเอเย่นต์หรือทัวร์โอเปอเรเตอร์ในต่างประเทศ ดังนั้น หากไม่มีการวางแผน ออกแบบกลยุทธในการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ....เท่ากับทุกบาทที่คุณใช้จ่ายออกไปไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ถ้าเราจะจัดหมวดหมู่การใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการตลาดการขายเทียบเคียงกับเส้นทางการตัดสินใจซื้อ (Customer Journey) อาจช่วยให้คุณมองภาพการใช้จ่ายไปได้ชัดเจนมากขึ้น ยังไม่ต้องคำนึงว่าคุณใช้การสื่อสารผ่านช่องทางไหน
1) ใช้จ่ายไปกับการทำให้ลูกค้ามองเห็น ค้นหาโรงแรมเจอ (Discover/Explore)
2) ใช้จ่ายไปกับการทำให้ลูกค้ากดไลก์ กดติดตาม ใส่คอมเมนต์ สอบถามต่างๆ (Engage)
3) ใช้จ่ายไปกับการทำให้ลูกค้าจองห้องพัก (Conversion / Convert)
4) ใช้จ่ายไปกับการสร้างฐานลูกค้าเก่าที่เคยเข้าพัก (Loyalty Program)
ถ้าคุณแยกประเภทแบบคร่าวๆตามข้อ 1-4 ข้างต้นได้ คุณจะเห็นสัดส่วนการใช้งบประมาณของโรงแรมคุณว่าไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหน ตอบโจทย์ที่ต้องการหรือเปล่า มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ไม่ควรเกิด หรือไม่ควรใช้จ่ายด้วยยอดสูงขนาดนั้น
โรงแรมที่พักขนาดเล็กกับโรงแรมขนาดใหญ่ภายใต้เชนมีทิศทางและสัดส่วนในการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ถ้าเราลองสมมติตัวอย่างตามกราฟแท่งเปรียบเทียบในภาพสุดท้าย ...จะเห็นว่า การใช้จ่ายเพื่อทำให้ลูกค้าค้นหาเจอและทำให้ลูกค้าแสดงออกต่อแบรนด์ หรือ Engagement นั้นอาจจะสูสีกัน แต่อาจจะมีรูปแบบการกระจายค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันระหว่าง Individual Hotel กับ Hotel Chain ที่จะมีข้อตกลงในเรื่อง Expense Allocation ระหว่างโรงแรมในกลุ่มเชนนั้นๆในกิจกรรมการตลาดและการขายที่แตกต่างกันออกไป
แต่จุดที่แตกต่างกันชัดเจนในส่วนค่าใช้จ่ายคือ โรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางจะไปจบในส่วน Conversion / Convert กระจุกตัวอยู่ที่ OTA ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจสูงกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้เชนหรือเปล่า ? ------ ตั้งเป็นคำถามไว้ให้นำตัวเลขค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป 💸💸💸
👉👉 ประเด็นที่อยากชวนให้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่ #เจ้าของโรงแรม ทำการตลาดการขายเอง คือ
1) เวลาคุณเลือกทำกิจกรรมการตลาดคุณตั้งต้นการเลือกจากประเภทเทคโนโลยีหรือเปล่า ? เลือก Marketplace เลือก Platform เลือก Application เลือกเครื่องมือ ( Tool )ต่างๆ
2) เวลาคุณเลือกสื่อสารกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย คุณมักจะตั้งต้นจาก Application ที่คุณคุ้นเคยและสามารถจัดการได้ด้วยตนเองหรือเปล่า ? เช่น เลือกใช้ LINE แต่ไม่รู้ว่าบัญชีส่วนบุคคล กับบัญชีที่จะใช้ของโรงแรม แตกต่างกันอย่างไร ใช้บัญชีเดียวกันได้หรือเปล่า อะไรเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญที่เหมาะสำหรับธุรกิจ และควรเริ่มต้นจากจุดไหน เป็นต้น
3) ปัจจัยเรื่อง #เวลา ที่จะต้องใช้กับแต่ละ Application เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้แอพฯหรือเปล่า
4) ถ้าเป็น App ที่ไม่คุ้นเคย มีเครื่องมือในการจัดการหลังบ้านที่ดูใช้งานยาก คุณจะไม่เลือกใช้งาน ถึงแม้จะเป็น App ที่ดีมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
🧲 การตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้ Application ของโรงแรมที่พักขนาดเล็กนั้น คงไม่ใช่เรื่อง Feature ของใครดีกว่าของใครเป็นลำดับต้นๆ แต่มักจะเป็นการเลือกใช้บนความคุ้นเคยที่ตั้งต้นมาจากการใช้งานในระดับส่วนบุคคลมาก่อน เนื่องจากเป็นผู้ที่จะใช้งานจริง ไม่ได้มีงบประมาณไปว่าจ้างเอเจนซี่โฆษณาเพื่อมาทำหน้าที่นี้แต่อย่างใด ดังนั้น การใช้งบประมาณจึงอาจไม่ได้นำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมตามเส้นทางการจองห้องพัก (Hotel Customer Journey) ตามที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นบทความ
🛎🛎 สิ่งที่ควรทำต่อคือ - นำตัวเลข 10 เดือนที่ผ่านมา(ม.ค.-ต.ค.) มาวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทของค่าใช้จ่ายตาม Customer Journey
.
ℹ️ ไม่พลาดคำแนะนำดีๆ กดติดตาม หรือ subscribe ที่ https://linktr.ee/thethinkwise
  • 1
โฆษณา