ภาพปริศนาธรรม

กอดเสือหลับ
ภาพแห่งปริศนาธรรมในนิกายเซ็น เมื่อเสือหลับพอจะหลับพักผ่อนได้บ้าง เสือตื่นขึ้นแต่ตนเองหลับ เสืออาจจะงับคอ
ต้องรีบตื่น
เพื่อควบคุมบังคับ ข่มขี่ ปลอบด้วยอุบาย คือหลักกรรมฐาน หากแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง จนกว่าเสือนั้นจะ
ความหมายเชิง ชีวิตนี้ก็เหมือนการนอนกอดเสือหลับ ไม่ใช่นอนกอดสบาย เพราะในทางปฏิบัติสมาธิแล้ว หากปฏิบัติสมถะ เสมือนเรากอดเสือคือกิเลสทั้งหลาย เผลอมิได้ วางใจมิได้ หากแต่ทำตัวทำจิตให้สำรวมระวัง และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
Cr.เซ็น ในสวนโมกข์
อุปมาดั่งกอดเสือหลับ
โฆษณา