18 พ.ย. 2023 เวลา 10:18
ไม่เชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น
แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราทุกคนไม่มีกรรมและเกิดมาเป็น
ชาติแรก แล้วทำไมเราจึงไม่เท่ากันทำไมบางคน... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา