21 พ.ย. 2023 เวลา 05:27 • ความคิดเห็น
จริง ... และพออายุมากขึ้น เราจะคิดเรื่องพวกนี้ได้เอง โดยไม่ต้องรอมันจากไป เพราะการเติบโตทางความคิดและมุมมองในชีวิต มันจะหล่อหลอมให้เรา เข้าใจและคิดได้แบบแท้ทรูครับ 🙂
โฆษณา