22 พ.ย. 2023 เวลา 01:02 • ความคิดเห็น
มีส่วนจริงแน่นอน ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ในระหว่างเดียวกัน ก็มีอีกหลายบุคคลเช่นกัน ที่รู้ซึ้งถึงความสำคัญ ก่อนที่จะต้องมีเหตุจากกัน เพราะเขาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ สัมผัสอยู่ และเรียนรู้ที่จะฝึกฝนและเชื่อในความสัมพันธ์ที่ดี
โฆษณา