26 พ.ย. 2023 เวลา 12:23 • สิ่งแวดล้อม

สนามบินไอนด์โฮเวนจะห้ามเครื่องบินส่วนตัวใช้บริการ

สนามบินไอนด์โฮเวน (Eindhoven) ซึ่งเป็นสนามบินที่มีการบินพลุ่กพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ ออกแผนห้ามเครื่องบินส่วนตัวใช้บริการสนามบิน เนื่องจากเครื่องบินส่วนตัวจะส่งเสียงดังและปล่อยก๊าซ CO2 ต่อผู้โดยสาร 1 คนสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์อย่างมาก
อย่งไรก็ตาม หากมีการพัฒนาเครื่องบินส่วนตัวให้สามารถทำการบินด้วยไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ทางสนามบินก็จะอนุญาตให้ใช้บริการได้
เครดิตภาพ : https://www.transavia.com/
โฆษณา