28 พ.ย. 2023 เวลา 09:12
มัวแต่สนใจแต่ชีวิตคนอื่นเฝ้าดูคนอื่น
จนไม่มีเวลามาตรวจสอบตัวเองต่อให้
เรารู้จักคนทั้งโลกมันไม่เคยสร้างประโยชน์... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา